Història

Història

El Karate va ser introduït cap al segle VI per un monjo anomenat Bodhidharma a la Xina, qui sembla ser va ser el creador d’un sistema de lluita que va rebre el nom de Shaolin. Aquest sistema de combat va ser relacionat amb tècniques de la pròpia Xina i posteriorment va rebre el nom de Shorinji Kempo al Japó.

A les Illes Ryukyu, els dominadors japonesos van prohibir absolutament l’ús d’armes, a partir de ací, els nadius van desenvolupar un sistema de combat a mans netes que originalment es va denominar TO-DE i més tard OKINAWA-TE, o sigui, la mà d’Okinawa, nom d’una de les illes. El Okinawa-Te va ser introduït pel mestre d’Okinawa Gichin Funakoshi a la ciutat de Kyoto (Japó) l’any 1917. Sis anys més tard va fundar l’escola Shotokan i va començar a impartir classes, donant-li el nom de KARATE-DO (camí de la mà buida).

Escola Shito-ryu

L’escola Shito-ryu va ser creada pel mestre Kenwa Mabuni l’any 1930. Descendent directe del gran samurai Onigusuki.
El mestre Mabuni va apendre un gran nombre de kates i tècniques de Shuri-Te amb el mestre Itosu. Posteriorment va apendre amb el mestre Higaonna les tècniques de Naha-Te. Degut a la seva gran inquietud per les arts marcials, també va apendre Kobudo amb els mestres Aragaki i Sakumoto.

Estil Shito-ryu: Atacs de mà oberta, desplaçaments en diagonal i ràpids; les posicions més representatives són: zenkutsu dachi, neko ashi dachi, shiko dachi, i kokutsu dachi (antic), i també heiko dachi i sanchin dachi.

Mestres fundadors

Ankoh Itosu i Kanruo Higaonna. La fusió de ambdós mestres origina l’estil Shito Ryu. Nom de l’ideograma (kangi) SHI del mestre Itosu y TO del mestre Higaonna.

L’ estil Shorin (Itosu) es caracteritza per desplaçaments llargs i ràpids amb un gran nombre de tècniques de cames i posicions naturals.
L’estil Shorei (de Higaonna), té posicions més estàtiques, utilitzen preferentment els braços amb tècniques lentes, curtes i fortes.

Tot això deriva a l’utilització de posicions naturals, no molt altes i tampoc molt baixes i es solen utilitzar posicions més baixes en les defenses i més altes en els atacs. Les diferents tècniques s’utilitzen en totes direccions (Tenshin happo), treball característic de l’escola Shito Ryu; coordinant l’acció del maluc i la resta del cos amb l’execució de la tècnica.

 Kenwa Mabuni

kenwaMabuni-sochin

 

 

 

 

Kenwa Mabuni, va ser fundador de l’estil de karate shito-ryu, va néixer a Shuri, Okinawa, el 1889. Pertanyent a una cèlebre família samurai anomenada “Onigusuki”, de la 17° generació. Va començar la pràctica del Shuri-te (mà del palau de Shuri), a l’edat de 13 anys amb el mestre Yasutsune Itosu, el que incloïa tècniques de mà oberta i tancada, cops lineals, desplaçaments, bloquejos angulars i a més la pràctica del maneig de les armes tradicionals de Okinawa o kobudo, a més de l’estudi dels textos clàssics xinesos, meditació zen, etc. L’estil Shuri Te, posteriorment es convertiria en l’estil Shorin Ryu de karate.

 

Exemple kata bàsica:

Exemple kata superior:

Top